Fasade___Boligteknikk_AS_Farge_Horisonta

T-19 er standard skinnesystem for de fleste portstørrelser. Standard

torsjonssoppheng over porten, gir stabil og trygg drift i lang tid. Torsjonsfjørene våre er CE-godkjent og testet iht Europeiske krav.

T-19 skinnesystem med doble sett torsjonsfjører over portens lysåpning er standar for større porter. Skinnesystemet krever 19 cm fri klaring fra portens høyde og opp til tak, innvendig i garasjen

Avdeling VESTFOLD:

TLF. 45 83 05 83

E-post: post@markisefornyeren.no

Mosserødveien 44

3226 Sandefjord

Avdeling BUSKERUD/ASKER:

TLF. 66 79 77 00

E-post: post@fbtek.no

Torstadbakken 4 A

1395 Hvalstad

  Snarveier  

Copyright 2019  ©    markisefornyeren.no / portfornyeren.no

Fasade & Boligteknikk